index
ru
In English
Traduccións Breogán

babel

Menú principal

Currículo
Linguas
Tipoloxía de textos
 Prazos de entrega
Prezos
Ferramentas en liña

Currículo:
 • Licenciado en Traduccion e Interpretación e Interpretacion pola Universidade de Vigo.                                                                                                                     
 • Master en relacións internacionais otorgado pola Universidade Complutense de Madrid.
 • Experiencia profesional con numerosas empresas traductolóxicas a nivel internacional.
 • Un lustro de experiencia ao fronte da recoñecida empresa ''Traduccións Breogán''
Volver ao menú principal

Linguas:
 • Traballamos co Inglés como lingua A e co alemán como lingua B.
 • Dominio do galego e o castelán como linguas nativas
 • Temos realizado, así mesmo, diversos traballos de traducción especializada de chinés e ruso.

Volver ao menú principal


Tipoloxía de textos:

 • Especialización en textos de caracter xurídico, político e administrativo.
 • Amplia experiencia tamén en doblaxe cinematográfico e en traballos para outras empresas de diferentes sectores.

Volver ao menú principal


Prazos de entrega:

 • Para os textos ordinarios escritos nas nosas linguas A e B, que consten de menos de 8000 palabras, o prazo de entrega será de 3 a 6 días
 • Os textos urxentes escritos nestas linguas, con menos de 8000 palabras, entregaránse nun prazo máximo de 2 días
 • Non se realizaran traduccións urxentes doutros idiomas que non sexan o Inglés e o Alemán, e seran devoltas ao cliente a partir da semana de recibila
 • Se está interesado nunha traducción inversa, consulte o noso telefono  ou escríbanos ao noso correo electrónico que aparece na parte inferior .
Volver ao menú principal

Prezos:

 • As nosas tarifas son as seguintes: 
    Prezo por palabra en galego:  0,03 €
    Prezo por palabra en castelán: 0,02 €
    Prezo por palabra en inglés: 0,06 €
    Prezo por palabra en alemán: 0,09 €
    Prezo por palabra en chinés: 0,12 €

Volver ao menú principal


Ferramentas en liña:

Google. Trátase dun buscador de información en internet disponible en multitude de linguas.
DIX Diccionario: Ferramenta apropiada para a traducción do español ao alemán.
Linksearch: Buscador de terminos complexos para a traducción
Paxina oficial da Real Academia Galega: Recolle a norma do galego estándar actual

Volver ao menú principalCorreo eléctrónico: